Η επιχείρηση

είναι η εγκατάσταση, μέσω της οποίας ασκούμαι το επάγγελμα. Δεν είναι σημαντικό το πόσο μεγάλη είναι, γιατί είναι τόσο μεγάλη, ώστε να φέρνει το απαραίτητο εισόδημα για να καλύπτονται έξοδα, διαβίωση και υλοποίηση στόχων. Αξίζει την προστασία του ιδιοκτήτη της, γιατί χωρίς αυτή χάνει το εισόδημα και πιθανόν οι κόποι ζωής.

Ως επιχειρηματίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, χρειάζομαι χώρο για να ασκήσω τη δραστηριότητα μου, ανεξάρτητα αν παράγω, αν πουλώ εμπόρευμα ή αν προσφέρω υπηρεσίες. Όποια και αν είναι η δραστηριότητα μου, αυτή είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, αν επέλθει κάποιος κίνδυνος, οι συνέπειες μπορεί να είναι από να μείνει εκτός λειτουργίας ένα τμήμα της επιχείρησης για λίγες ώρες έως και όλη η επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, έχετε σκεφτεί πως μπορεί να αντιμετωπιστεί και με ποιους οικονομικούς και όχι μόνο πόρους. Τι μπορεί να συμβεί:

  • Να υπάρξει από τη ΔΕΗ απότομη αυξημένη τάση και να κάψει σ’ ένα εστιατόριο τα ψυγεία και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη να χαλάσουν τα προϊόντα.
  • Να υπάρξει έκρηξη φιάλης βουτανίου σ’ ένα εστιατόριο και να υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμοί πελατών και προσωπικού.
  • Να γλιστρήσει πελάτης μέσα στο κατάστημα, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για νερά, να χτυπήσει αξιώνοντας αποζημίωση.
  • Να υπάρξει διαρροή σωληνώσεων και να καταστραφούν μεταξύ άλλων και εμπορεύματα.

Είναι μόνο λίγα πραγματικά συμβάντα που ανάγκασαν κάποιες επιχειρήσεις, μέχρι και να κλείσουν,καθώς οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συνέπειες αυτών των γεγονότων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει όμως  λόγος, γιατί έστω με αυτές τις λίγες, γίνετε απόλυτα κατανοητό το αυτονόητο Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΣΩΖΕΙ και ο επιχειρηματίας μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη δραστηριότητα του και να παράγει το εισόδημα που χρειάζεται. Υπάρχουν καλύψεις που συνθέτουν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, με το οποίο η επιχείρηση θα προστατευτεί από πιθανούς κινδύνους.Σε συνεργασία μαζί με τον επιχειρηματία, καταγράφουμε τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης του, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη ασφαλιστική λύση..