Οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουμε επιλέξει και συνεργαζόμαστε, έχουν σχετική αδειοδότηση από την εποπτική αρχή, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Στον πίνακα αυτό μπορείτε να δείτε, την αδειοδότηση της εκάστοτε εταιρίας που σας προτείνουμε. Επιπλέον λόγος επιλογής είναι η πληρότητα στα προσφερόμενα προϊόντα τους, καθώς και η κοστολόγησή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκάστοτε εταιρία, μπορείτε να μας ρωτήσετε ή να επισκεφτείτε τον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.