Άμεση Ασφάλιση

παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα, ώστε με δικά σας κριτήρια, στο χρόνο που επιθυμείτε και από την άνεση του χώρου σας, να επιλέξετε την ασφάλιση σας, να εξοφλήσετε και να λάβετε άμεσα το ασφαλιστήριο στο email σας.    online ασφάλιση

Στις ασφαλιστικές υπηρεσίες ασκούμε δραστηριότητα ασφαλιστικού πράκτορα που αναλαμβάνει την διανομή προϊόντων, συνεργαζόμενων εταιριών. Είμαστε μέλος του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Αθηνών και κάτοχος σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, πληρούμε όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (μόρφωση, γνώσεις, ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης).

Στη δραστηριότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες, παροχή συμβουλής, πρόταση ή διενέργεια εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη ασφαλιστηρίων, οι δραστηριότητες σύναψης και η παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση τους. Σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση με απαίτηση αποζημίωσης, παρέχουμε υποστήριξη και πληροφορίες στον πελάτη, για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Παρέχουμε επιπλέον τη δυνατότητα στον πελάτη, να συνάψει ασφαλιστήριο, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον ίδιο μέσω του παρόντος ιστότοπου παρέχοντας σύγκριση τιμών και προϊόντων, για να μπορεί να επιλέξει και ακόλουθα να είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ασφαλιστήριο, το οποίο μόλις εξοφλήσει, θα λάβει στο email του. Αν ο πελάτης επιλέξει την λύση της online-ασφάλισης παρ’ αυτά, έχει τα ίδια δικαιώματα, όπως προαναφέρονται κατά τη διαχείριση και εκτέλεση του ασφαλιστηρίου, αλλά και σε τυχών αξιώσεις που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μας.