Νομική στήριξη

Στη ζωή μας, πολύ συχνά και χωρίς υπαιτιότητα μας, μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με το νόμο. Τα έξοδα για νομική συμβουλή, η εκπροσώπηση από ένα δικηγόρο, η παράσταση σε δικαστήριο, είναι κόστη τα οποία θα πρέπει να καταβάλουμε για να βρούμε το δίκαιο μας. Η κάλυψη της νομικής προστασίς μας απαλλάσσει από αυτά.

Υπάρχουν πολλές στιγμές της καθημερινής λειτουργίας, είτε στην ατομική, είστε στην επαγγελματική μας λειτουργία, να έρθουμε σε θέση, όπου θα χρειαστεί για να βρούμε το δίκαιο μας ή για να αντιμετωπίσουμε κατηγορίες, να χρειαστεί να προστρέξουμε σε νομική στήριξη από δικηγόρο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές και κάποιες ενδεικτικά μπορούμε να σας αναφέρουμε:

 • Αναθέσατε σε κάποιο μάστορα ή σε συνεργείο να σας κάνουν κάποια εργασία και δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό που ζητήσατε.
 • Πήγατε διακοπές και το κατάλυμα των ονείρων σας, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που σας υποσχέθηκαν.
 • Στην εργασία σας, ο εργοδότης δεν σας καταβάλλει τις αμοιβές που δικαιούστε.
 • Σε ατύχημα αυτοκινήτου υπάρχουν σωματικές βλάβες και ασκείτε από την τροχαία αυτεπάγγελτη δίωξη.
 • Σε μια πολυκατοικία κάποιοι ένοικοι δεν ανταποκρίνονται στην πληρωμή των κοινοχρήστων.
 • Θέλετε σε προσωπική διένεξη με άλλο άτομο να κάνετε εξώδικη διαμαρτυρία.
 • Εκμισθώνετε ακίνητο και ο ενοικιαστής δεν πληρώνει τα μισθώματα,θέλετε να κάνετε έξωση.

Σε όλα τα προηγούμενα ας σκεφτούμε απλά, αν θα έπρεπε να πληρώσουμε ίσως περισσότερα σε δικαστικά έξοδα από την ζημιά που υπάρχει, σίγουρα δεν κάναμε καμία κίνηση. Σε όλες όμως αυτές τις περιπτώσεις και σε ακόμη περισσότερες, τα έξοδα που προκύπτουν, από τη σύνταξη ενός απλού εξώδικου με την επίδοσή του, μέχρι την εκπροσώπηση σε δικαστική διαμάχη, όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν από την κάλυψη της Νομικής Προστασίας.

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας, προσφέρει προγράμματα για την κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, περιορίζοντας το κόστος. Αν όμως ο πελάτης θέλει να έχει περισσότερα του ενός προγράμματα, τότε υπάρχουν συνδυασμοί  προγραμμάτων, έτσι ώστε και σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης να έχει οικονομικό όφελος. Ενδεικτικά κάποια από τα πιο συνήθη προγράμματα του κλάδου Νομικής Προστασίας είναι:

 • Οικογενειακή Νομική Προστασία. Παρέχει κάλυψη όταν θίγονται τα συμφέροντα οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας, ακόμη και τα εργασιακά, εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Εκμίσθωσης Ακινήτου.  Παρέχεται μόνο σε ιδιοκτήτες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, πως έχουν και ασφάλιση οικογενειακής ή ατομικής νομικής προστασίας. Καλύπτεται ο ιδιοκτήτης, για τις διαφορές που θα προκύψουν με τον ενοικιαστή, τη μη καταβολή ενοικίων, καθώς και σε περιπτώσεις ενοχικών συμβάσεων, όπως παραδείγματος κακή εκτέλεση εργασιών επισκευής.
 • Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού.  Παρέχει μια ευρεία κάλυψη γύρω από το όχημα και την ιδιότητα του ασφαλισμένου ως οδηγού. Υπερασπίζει καταρχήν τα αστικά δικαιώματα του, όπως την επισκευή του οχήματος κατόπι ατυχήματος ή σέρβις, όταν δεν εκτελεστεί η εργασία όπως είχε συμφωνηθεί, ακόλουθα καλύπτει και την ποινική υπεράσπιση σε περιπτώσεις, όπως θάνατο ή τραυματισμό από αμέλεια, καθώς και από τυχών τροχαίες παραβάσεις που έχουν ποινικά επακόλουθα.
 • Νομική Προστασία Σκαφών.  Καλύπτει τον ιδιοκτήτη του σκάφους, όπως ακριβώς και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα του, τόσο στα αστικά, όσο και στα ποινικά δικαστήρια.
 • Επαγγελματική Νομική Προστασία. Καλύπτει ανάλογα με το επάγγελμα που ασκεί ένα επαγγελματίας , την δραστηριότητα του και αναλαμβάνει τόσο την τυχών υπεράσπιση του, αλλά και την διεκδίκηση των συμφερόντων και απαιτήσεων του.

Υπάρχουν για οτιδήποτε θα χρειαστείτε σε περιπτώσεις νομικής κάλυψης και αρκετά άλλα προγράμματα, που δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα εδώ. Γι’ αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε από κοινού να δούμε ποια είναι τα σημεία που θέλετε να καλύψετε και να προστατευτείτε.