Συνεργαζόμαστε

με εταιρίες που είναι οικονομικά εύρωστες, με υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας, καθώς έτσι διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του κάθε πελάτη μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη του.

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να κατέχουν τη σχετική αδειοδότηση της εκάστοτε εποπτικής αρχής, να είναι οικονομικά εύρωστες με υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας, όπως και να έχουν μια πλήρη γκάμα προϊόντων με εναλλακτικές λύσεις στον τομέα δραστηριότητας τους, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας, πάντα την καλύτερη δυνατή λύση, με προσεγμένο κόστος

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας!