Πολιτική Cookies
Εισαγωγή

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ
(εφεξής «GDPR»), και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Cookies (εφεξής «Πολιτική») παραθέτει όλες τις πληροφορίες που
απαιτεί ο GDPR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων οι
οποίοι επισκέπτονται, εγγράφονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο  www.ivalue.gr  της
InsuranceValue μέσω της χρήσης Cookies.
Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι τα Cookies;
Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (πιο συγκεκριμένα
ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή
ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να
ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη αποτελεσματικότερη
ενημέρωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών που σχετίζονται με τις
προτιμήσεις του χρήστη είναι η επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», παλαιότερων
αναζητήσεων, γλώσσας κλπ. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας
και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις
προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Ποιοι τύποι Cookies υπάρχουν;
Tα Cookies διακρίνονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
– Προσωρινά Cookies (session Cookies): Tα Cookies αυτά εγκαθίστανται προσωρινά
και διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του
φυλλομετρητή (browser).
– Μόνιμα Cookies (persistent Cookies): Τα Cookies αυτά παραμένουν στον
υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα
προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.
– Cookies τρίτων (third- party Cookies): Ορισμένοι έμπιστοι συνεργάτες μας (Google,

Facebok, onesignal, doubleclick, simpli.fi, taboola) τοποθετούν για λογαριασμό μας
Cookies. Με αυτά τα Cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων
και την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο αλλά και για την πιθανή προστασία μας από
κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks).

Ποια Cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι
πληροφορίες συλλέγονται;
Η ιστοσελίδα  www.ivalue.gr  της InsuranceValue χρησιμοποιεί Cookies για τους
παρακάτω σκοπούς:
Είδος Cookie Σκοπός Δεδομένα που συλλέγουν

Cookies
Λειτουργικότητας
& Στατιστικών
Χρήσης

Βοηθούν τον ιστότοπο να
θυμάται τις επιλογές σας, όπως
πληροφορίες που έχετε εισάγει
σε φόρμες δεδομένων, ώστε να
μην χρειαστεί να τις εισάγετε
ξανά. Έτσι, σας παρέχουμε
βελτιωμένες και
προσωποποιημένες υπηρεσίες.
Επίσης μας βοηθούν να
βελτιώσουμε τις επιδόσεις και
την λειτουργία των ιστοτόπων
μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουν
αυτά τα Cookies μπορούν να
περιλαμβάνουν προσωπικά
αναγνωριστικά στοιχεία που
έχετε αποκαλύψει.Δεν μας δίνουν
τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουμε τη
δραστηριότητά σας σε άλλους
διαδικτυακούς τόπους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος και τη χρήση των Cookies στον
ιστότοπο μας

Cookies Λειτουργικότητας & Στατιστικών Χρήσης
Όνομα Κατηγορία Χρόνος ζωής Ποιος το τοποθετεί
_ga Στατιστικά 2 έτη ivalue.gr
_gat Στατιστικά Session ivalue.gr
_gid Στατιστικά Session ivalue.gr
_pk_id# Στατιστικά 1 έτος ivalue.gr
_pk_ses# Στατιστικά Session ivalue.gr
_pk_ref# Στατιστικά 6 μήνες ivalue.gr

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων;
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα δικαιώματα σας και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να
βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου μας.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική
χρήση cookies;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των
μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 10/06/2020. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα
αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική
Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.