Έχουμε επιλέξει και συνεργαζόμαστε με εταιρίες ενέργειας που προμηθεύουν ρεύμα ή/και φυσικό αέριο. Όλες είναι αδειοδοτημένες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη και της έχει ανατεθεί αφενός παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας σε όλους του τομείς της. Στον πίνακα αυτό μπορείτε να δείτε, όλους τους αδειοδοτημένους προμηθευτές ενέργειας. Στην επιλογή του πάροχου ενέργειας, θα πρέπει πέρα από την τιμή, να δίνετε ιδιαίτερη βάση στο πάγιο, την Οριακή Τιμή Συστήματος, τη χρονική διάρκεια σύμβασης και την ρήτρα αποδέσμευσης. Εάν έχετε και φυσικό αέριο, τότε θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη βάση στις συνδυαστικές εκπτώσεις.